Mangement

Management:Hestenes velbefindende sættes i centrum på Brændte Ege. Dette gøres med 3 daglige fodringer, morgen, middag og aften, med en frisklavet foderblanding. Om vinteren tildeles hestene wrapensilage for at sikre deres grovfoder forsyning, medens de om sommeren har mulighed for at gå på græs hele døgnet.

Hestene er på fold hver dag hele året, såfremt forholdene tillader det, og de bliver lukket ud inden der bliver strøet og fejet for at minimere støvgenerne. Staldgangen bliver desuden vandet efter behov inden fejning.