Skadedyrsbekæmpelse


Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse har med Bjarne Larsen 20 års erfaring med bekæmpelse af- og rådgivning om skadedyr. Flagermus gener. Vores skadedyrsservice varetager alle former for skadedyrsbekæmpelse heriblandt rådgivning om- og fordrivelse af:
  • Flagermus / FLADERMOES - Flagermusen kan være til stor gene – ud over lugt- og støjgener, så kan den smitte med rabies. Sammen med Flagermus  kommer der ofte følgeproblemer med væggelus og duemidder. Fordrivelse af Flagermmuskræver ekspertbistand – Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse har mange års erfaring med Flagermus - Flagermus sikring - Flagermus fordrivelse- Flagermus indretning - Problemer med Flagermus.  Gener med flagermus. Gratil rådgivning og vejledning.
  • EDDERKOPPER – Effektiv edderkoppebekæmpelse
  • Træødelæggende insekter (BOREBILLER,  HUSBUKKE ETC..)
  • MULDVARPEBEKÆMPELSE 
  • Myrerbekæmpelse - indendørs- og udendørs - store som små arealer ingen hindring. Vi har det optimale udstyr (se Galleri) hvorfor vi udfører myrebekæmpelse til fornuftige priser - kontakt os for tilbud.
  • Fuglesikring – som fx duer, måger, svaler osv.
  • HVEPSE BEKÆMPELSE
  • Flyvende insekter, husbukke, borebiller etc.
  • Mår
  • GNAVERSIKRINGER  (rotter og mus)
Og mange flere – læs mere under Bekæmpelse af.
Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse og Bjarne Larsen yder den bedste service med bekæmpelse skadedyr.