Om skadedyr

Dyr, som skader eller generer mennesker, bliver kaldt for skadedyr. De gener og skader de medfører, kan være alt fra problemer med skadedyrenes efterladenskaber, larm til deciderede skader på huse og inventar.

Nogle skadedyr kan være fredede dyrearter – som fx flagermus. Alle flagermus i Danmark er fredede, og findes kun i et mindre antal. Visse arter af flagermus ynder at holde til i beboelseshuse, hvilket der ikke er nogen grund til at være bange for. Dog kan deres tilstedeværelse give følgegener.

Andre skadedyr som borebiller, husbukke, rotter og mus kan gøre skade på vores huse, madvarer og inventar. Det er derfor vigtigt at sikre sig mod disse – og hvis de er kommet ind i vores hjem, så er det vigtigt at kontakte en skadedyrsspecialist hurtigst muligt.


Orupgaard Skadedyrsservice varetager alle former for skadedyrsbekæmpelse og fordrivelse.
  • Flagermus / fladdermoes - Flagermusen kan være til stor gene – ud over lugt- og støjgener, så kan den smitte med rabies. Sammen med flagermus kommer der ofte følgeproblemer med væggelus og duemidder. Fordrivelse af flagermus kræver ekspertbistand – Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse har mange års erfaring med flagermus
  • Edderkopper – Effektiv edderkoppebekæmpelse
  • Træødelæggende insekter (borebiller, husbukke osv.)
  • Muldvarpebekæmpelse
  • Myrebekæmpelse - store som små arealer ingen hindring. Vi har det optimale udstyr (se Galleri) hvorfor vi udfører myrebekæmpelse til fornuftige priser - kontakt os for tilbud.
  • Fuglesikring – som fx duer, måger, svaler osv.
  • Hvepsebekæmpelse
  • Flyvende insekter, husbukke, borebiller etc.
  • Mår
  • Gnaversikringer (rotter og mus)
Og mange flere – læs mere under Bekæmpelse af

Få mere information omkring bekæmpelse af skadedyr hos Bjarne Larsen tlf. 2984 0808, / bjarne@orupgaard.dk eller ring til Orupgaard Godskontor på tlf. 5485 3240 / godskontoret@orupgaard.dk