Fladdermöss

Fladdermöss

Fladdermusen är ett fantastiskt däggdjur: klokt, snabbt och med en fantastisk orienteringsförmåga tack vare eko- eller sonarlokalisering. För tillfället finns det 13 arter i Danmark, och de minsta kan väga så lite som 4 gram! Klimatförändringarna medför att vi kommer att få se andra arter. Fladdermusen är en del av naturen och den är helt fridlyst. Den bör värnas så långt det är möjligt och vi bör försöka leva sida vid sida med den om den bosätter sig i närheten av våra bostäder, men det kan också finnas situationer där detta inte fungerar. I sådana fall måste vi försöka driva bort den samtidigt som vi försöker störa den så lite som möjligt.
 
Arbetet med att driva bort fladdermöss måste ske mycket skonsamt och med stor omsorg, och noggranna iakttagelser måste göras innan arbetet inleds.
 
Vi kan hjälpa till med detta och räknar alltid med att det tar 4–7 dagar/dygn innan arbetet kan avslutas. Vi avslutar också alltid med att bekämpa vägglus, eftersom vägglus nästan alltid finns i miljöer där det har funnits fladdermus. Vi bekämpar också fästingar och eventuella andra skadedjur som finns på platsen. Om fladdermöss har drivits bort, eller i sällsynta fall flyttat av sig själva, har exempelvis vägglöss inget kvar att leva av. Då söker den sig snabbt vidare till våra sovplatser, rotar sig där, lever av människoblod och så har ett nytt stort problem uppstått. (Se vår information om vägglöss i avsnittet Skadedjur/vägglöss/fästingar). Det kan ta lång tid att bli av med de här typerna av insekter.
 
Varför ska man då driva bort fladdermöss? Fladdermöss kan ha rabies som kan vara livshotande för människor. Sjukdomen smittar genom bett, och det är därför viktigt att undvika att bli biten. Om detta sker ska såret tvättas noggrant med vanlig tvål och den som drabbats ska omedelbart uppsöka läkare eller sjukhus. Om det går att hitta den fladdermus som bet (vilket är sällsynt) ska den så snabbt som möjligt skickas till Statens Viterinære Institut for Videnforsning i Danmark och undersökas för att se om den är smittad med rabiesvirus.
 
Det händer att svaga eller sjuka fladdermöss stöts ut från sin koloni, och även under de perioder då ungarna ska lära sig flyga och fånga insekter kan de finnas längs husväggar, i parasoller, under trädgårdsmöbler, intill murar, i sandlådor, carports, häckar och andra platser som kan vara spännande för barn. Ett barn kan tro att det är en groda, en mus, en liten fågel eller en leksak, men om barnet försöker leka med djuret bits det förstås och barnet får ett litet bett som kan se ut som ett insektsbett. Det kan vara svårt att se att det är ett fladdermusbett! På sommaren har vi ofta fönster och balkongdörrar öppna, och en fladdermus kan lätt flyga in – men kan få svårt att hitta ut! När det blir ljust på morgonen måste fladdermusen ge upp försöken att hitta hem till kolonin och vänta tills det blir mörkt igen på kvällen. Den kan gömma sig i en gardin, under en möbel eller i värsta fall under en säng eller kudde. Om du lägger dig på sängen eller kudden känner den sig förstås hotad och försvarar sig genom att bitas. Om den inte hittar ut på kvällen upprepas hela proceduren, och ju längre tid som går, desto mer desperat blir den förstås om den är hungrig, inte hittar mat, inte hittar hem... En fladdermus är en mycket social varelse och behöver sin koloni. ”Hjälp, var är ni??”
 
Ett annat problem med att ha fladdermöss tätt inpå sig är de exkrementer som förstås förekommer där de bor. Med tidens gång blir det ganska mycket och det kan lukta riktigt illa, framför allt under varma somrar. Det kan bli så illa att lukten tränger ned från vinden till själva bostaden, och det är mycket svårt att bli av med lukten utan att rensa ut hela vinden. Även de stråk som fladdermössen flyger till och från kolonin blir nedsmutsade med exkrementer. Det är där man oftast kan bli uppmärksam på att något är i görningen. Ett annat tecken kan vara det speciella ljud som uppstår när fladdermössen rör sig (”någon som kryper i aluminiumfolie”) eller underliga pipanden och andra ljud på vinden.
 
Även om fladdermössen för oväsen behöver du inte oroa dig för att den ska åstadkomma kortslutningar och andra elektriska problem, som möss och råttor kan göra. Men när ungarna är på väg att bli flygfärdiga kan det höras en hel del pipande och höga ljud. De är otåliga och vill komma ut i världen, lära sig mer om den, lära sig att fånga insekter och hitta sin plats i den hierarki som styr fladdermössens liv.
 
Fladdermöss är experter på att hitta ostörda platser, och det är faktiskt väldigt sällan som man ens märker dem om de bosätter sig i ens närhet. Vår erfarenhet är att fladdermöss bosätter sig i närheten av skogar, lundar, sjöar, åar eller hav, där det finns många insekter. Den minsta fladdermus vi har är den gråskimliga fladdermusen. Det kan finnas upp till 200 fladdermöss i en koloni. Om de blir för många kan det hända att de delar upp sig, men den nya kolonin kanske slår sig ned i närheten – kanske vid den andra husgaveln.
 
Det finns en mängd olika typer av problem som kan uppstå på grund av fladdermöss, och alla kan inte beskrivas här. I vissa fall är det också bäst att lämna dem i fred. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vad som eventuellt kan göras åt fladdermöss i din närhet.
 
 
Vi har mer än 15 års erfarenhet av att driva bort fladdermöss och har samlat på oss en mängd olika lösningar för olika typer av problem med fladdermöss. Vår erfarenhet av ”att leva med fladdermöss” är att antalet kolonier med fladdermöss ökar. Huruvida klimatförändringarna spelar in är än så länge oklart, men våra grannländer i Norden upplever samma tendens. Eftersom vi är vaccinerade mot rabies kan vi utsätta oss för lite större risker när vi arbetar med fladdermöss, och vår mångåriga erfarenhet gör också att vi kan hantera de insekter som finns i närheten av fladdermuskolonin. Fladdermöss är en viktig del av naturen och vi bör värna om dem, även om det i vissa fall kan bli aktuellt att flytta på dem.
 
Om du behöver vår hjälp är det en bra idé att kontakta oss så tidigt som möjligt så att vi kan planera arbetet. Det går nämligen bara att driva bort fladdermöss under augusti och september, när ungarna är flygfärdiga och kan slussas ut i ”verkligheten”. Detta innebär att vi bara kan åta oss en begränsad mängd jobb, och först till kvarn-principen gäller. Men ring oss, oavsett när du får problem – vi tar emot beställningar hela året.
 
Till sist en liten vädjan: Om du hittar en död eller levande fladdermus vill vi gärna veta det. Zoologisk Museum i Danmark, som noggrant följer fladdermusbeståndet, tar gärna emot upphittade fladdermöss. Vi står för pappersarbetet och försändelserna.
 
Av: Bjarne Larsen