Flagermus

Flagermus er et enestående pattedyr – den er klog og hurtig, og har en enestående evne til at orientere sig via ekko eller sonar lokalisering.


Lige nu er der 13 arter Flagermus i Danmark. Klimaforandringerne gør at vi kommer til at se mere til andre arter Flagermus  i fremtiden.

Flagermusen er en del af naturen, den er totalfredet, der skal værnes omkring den, hvor det kan lade sig gøre. Hvis det er muligt bør vi leve med den, også selvom den kan være bosat, hvor vi selv bor. Der kan være tilfælde hvor det ikke kan lade sig gøre. I de tilfælde må vi, med stor respekt, fordrive Flagermus

Fordrivelse af Flagermus bør ske meget skånsomt og med stor omhyggelighed. Det kræver store iagttagelser førend man kan fordrive Flagermus  fra deres bo.

Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse kan hjælpe med at fordrive FLAGERMUS . Vi bruger normalt mellem 4 – 7 døgn på at fordrive Flagermus . Når Flagermusen er flyttet ud fortsætter opgaven med at bekæmpe VÆGGELUS. Hvor der er Flagermus er der som regel også VÆGGELUS. Når Flagermusene er væk skal VÆGGELUSSENE finde nye steder at finde føde, og ender derfor ofte på vores sovepladser hvor de lever af menneskeblod – og så har man et meget stort problem.!!

En anden grund til at fordrive FLAGERMUS  er at de ofte er bærere af sygdommen rabies – og hvis mennesker får rabies kan den være livstruende. Sygdommen smitter ved bid og via deres urin, dette faktum er meget vigtigt,  iden det kan være noget tilfældigt om man bliver smittet!! – hvorfor det gælder om at undgå at blive bidt. Hvis uheldet er ude, og man bliver bidt – så skal man vaske såret omhyggeligt med almindelig sæbe og øjeblikkeligt søge læge. Hvis det er muligt, bør man medbringe den flagermus der har bidt så denne kan blive indbragt til Statens Veterinære Institut for at blive undersøgt for rabies.

Pga. smittefaren for rabies skal man derfor heller ikke røre ved FLAGERMUS  der ligger på jorden – selvom de ligger på jorden kan de stadig bide med samme konsekvenser som tidligere nævnt.

En anden gene der kan være når man har FLAGERMUS  boende er at der naturligvis vil være ekskrementer i- og omkring det sted hvor FLAGERMUSEN bor. Med tiden bliver det til en del og det lugter fælt – specielt om sommeren når der er varmt. I store mængder kan det trænge ned gennem loftet til der hvor man selv opholder sig. Når det er sket kræver det som oftest at loftet udskiftes. Der hvor FLAGERMUSEN flyver til- og fra kolonien vil der også forekomme ekskrementer – og det er ofte dér man i første omgang bliver opmærksom på at man har et problem med FLAGERMUS .

Har man FLAGERMUS  på loftet, så skal man ikke bekymre sig over om vil komme kortslutninger o.a. FLAGERMUS laver ikke skade på el-installationer. De kan dog larme en del – specielt når ungerne er ved at være flyvefærdige. I den periode er der meget piben og høje lyde.

FLAGERMUSEN bosætter sig oftest i nærheden af områder med grønne områder med mange træer, lunde, søer, åer og hav – med andre ord – steder hvor der er mange insekter.

Vi har mange års erfaring med fordrivelse af FLAGERMUS  og har altid gode løsninger til at fordrive dem. Man ved endnu ikke om klimaforandringerne med sikkerhed er skyld i at antallet af kolonier med FLAGERMUS  er stigende – men tendensen er den samme i vores nordiske nabolande.

Hvis du har brug for vores assistance er det vigtigt at du kontakter os hurtigst muligt. Det er kun muligt at fordrive FLAGERMUS  i perioden fra starten af august og frem til slutningen af september. I den periode er ungerne flyvefærdige, og kan dermed også blive udsluset. Pga. den begrænsede periode kan vi ikke løse så mange opgaver – og derfor gælder først-til-mølle-princippet. Vi skriver kunder op hele året.

Hvis du finder en FLAGERMUS , død eller levende, må du gerne kontakte os. Vi samarbejder med Zoologisk Museum, som overvåger bestanden af flagermus. Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse forestår registrering og forsendelse af FLAGERMUS .