Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse

Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse hjælper husejere, virksomheder, forsikringsselskaber,  boligselskaber, sommerhusbureauer, institutioner mv. med at bekæmpe de allermest gængse skadedyr. Alt sammen efter de korrekte lovkrav og alle på en human måde.

Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse varetager alle former for bekæmpelse af skadedyr. Skadedyrsfirmaet bliver drevet af Thomas Højgaard med Bjarne Larsen som den daglige leder.

Bjarne Larsen har mange års erfaring med rådgivning om- og bekæmpelse af skadedyr. Bjarne Larsen udmærker sig specielt ved sin ekspertise med at fordrive flagermus. Bjarne Larsen er den eneste i Norden der skånsomt og effektivt fordriver flagermus.

Orupgaard har en sund- og fornuftig holdning omkring de fredede flagermus – vi har valgt at satse på sameksistens frem for at fordrive flagermusene. På Godset har vi derfor indrettet en koloni af flagermus hvor flagermusene kan bo. Som supplement hertil er Orupgaard med i en ordning, hvor godset bevarer 33 hektar skov som er gået ud for at flagermusene kan finde bolig i træerne.

Orupgaard Skadedyrsservice varetager alle former for skadedyrsbekæmpelse og fordrivelse - især:
 • Flagermus / fladdermoes - Flagermusen kan være til stor gene – ud over lugt- og støjgener, så kan den smitte med rabies. Sammen med flagermus kommer der ofte følgeproblemer med væggelus og duemidder. Fordrivelse af flagermus kræver ekspertbistand – Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse har mange års erfaring med flagermus -flagermus fordrivelse - flagermus sikring - flagermusindretning.
 • Edderkopper – Effektiv edderkoppebekæmpelse
 • Træødelæggende insekter (borebiller, husbukke osv.)
 • Muldvarpebekæmpelse
 • Myrebekæmpelse - store som små arealer ingen hindring. Vi har det optimale udstyr (se Galleri) hvorfor vi udfører myrebekæmpelse til fornuftige priser - kontakt os for tilbud.
 • Fuglesikring – som fx duer, måger, svaler osv.
 • Hvepsebekæmpelse
 • Flyvende insekter, husbukke, borebiller etc.
 • Mår
 • Gnaversikringer (rotter og mus)
 • Se vore henvisning om Flagermus fordrivelse / Flagermus sikring i Sverige
Og mange flere – læs mere under Bekæmpelse af

Få mere information omkring bekæmpelse af skadedyr hos Bjarne Larsen tlf. 2984 0808, / bjarne@orupgaard.dk eller ring til Orupgaard Godskontor på tlf. 5485 3240 /godskontoret@orupgaard.dk
 

Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse afdeling i København

Den nye afdeling skal primært tage sig af opgaver/  tiltag på hele Sjælland,  så afdelingen på Lolland - Falster og Øerne kan blive aflastet.
Så vi nu endnu bedre kan dække hele Sjælland - København, Roskilde, Næstved, Køge, Ringsted - og især Sverige.

Læs mere om vores nye afdeling i København >>