Presse

Skadedyr på spil

Fritidsnyt, uge 30 juli 2010

Myrer, mårer, hvepse og flagermus holder ikke sommerferie, mener Bjarne Larsen fra Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse i Nykøbing Falster.

Sommer betyder ferie for mange mennesker. Men det ord kender skadedyrene ikke. Ifølge Bjarne Larsen fra Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse i Nykøbing Falster er mange af dem på overarbejde. I haven summer hvepsene, og indendørs kravler myrerne rundt.

"En ting, man børe være opmærksom på, hvis man har myrer indendørs, er, at få dem bekæmpet snart, og helst inden man evt. drager på sommerferie, for at undgå at de bliver til flyvemyrer," fortæller Bjarne Larsen.

Læs hele artiklen som PDF >>

Bjarne Larsen i nyt firma for skadedyrsbekæmpelse

Nordfalsters avis d. 19. JULI 2010 • NUMMER 29 • 86. ÅRGANG

Bjarne Larsen, der tidligere i mange år har haft sit eget firma for skadedyrsbekæmpelse - LF Skadedyrsbekæmpelse – er tilbage i nyt firma, nemlig Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse, hvor han blev ansat den 1. juni.

Bjarne Larsen er vel nok bedst kendt som Danmarks Batman på grund af sit store kendskab til Flagermus og fordrivelse af dette pattedyr. For nogle år siden solgte han sit firma ”LF Skadedyrsbekæmpelse” til et svensk firma, der ville ind på det danske marked. Her var han ansat indtil først på året – og er altså nu igen aktiv med bekæmpelse af skadedyr i det nye firma, der drives af godsejer Thomas Højgaard, Orupgaard Gods.

Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse varetager alle former for skadedyrsbekæmpelse, såsom myrer, edderkopper, hvepse og andre flyvende insekter, borebiller, husbukke, muldvarper, rotter og mus, samt mår og selvfølgelig flagermus.

Læs artikel fra forsiden >>
Læs artikel fra avisen >>

Månedens Pressemeddelelse

Pressemeddelelse om Skadedyr netop nu i Juli!

Så kom sommeren og skal da lige love for at alle skadedyrene er kommet på overarbejde.  Der er rigtig mange hvepse,  måske er det fordi vi nu kommer i haven og nyder det gode vejr og ser hvepsene.  En ting man børe være opmærksom på hvis man har myrer indendørs er at få dem bekæmpet snart, og helst inden man evt. drager på sommerferie,  for at undgå de bliver til flyvemyrer,  her bliver mange mennesker overrasket,  skriver Bjarne Larsen Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse.   Mårene har også travlt nu,  ungerne de fødte for 6 – 8 uger siden,  skal nu med ud fra loftet for at lære at begå sig i naturen.  Unger støjer meget på loftet,  sover ikke,  som de voksne,  om dagen.  Har man støj og uro på loftet bør man nok lige gå en tur på loftet for at se om der er tegn på mår;  lugt,  uorden i isoleringen mv.  Er man på sommerferie i sit sommerhus er det et passende tidspunkt at få fanget måren(e) på,  en trådfælde  skal nemlig tilses to gange om dagen, skriver Bjarne Larsen Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse.
 

Et andet dyr som kan støje og svine på loftet er Flagermusen,  det er straks et alvorligere problem som de fleste ikke selv kan håndterere. Flagermusen er fredet og ca. 85 % af den danske bestand har rabies, det skal man ikke spøge med,  og ofte er der andet utøj i nærheden af flagermusens koloni på loftet - ofte væggelus og mider.  Se vores nærmere beskrivelse om flagermus på vores hjemmeside  www.orupgaard.dk,  slutter Bjarne Larsen Orupgaard skadedyrsbekæmpelse,  som kan kontaktes på telefon 2984 0808.

Bjarne bekæmper alt fra tissemyrer til flagermus

Ugeavisen uge 26

Orupgaard Sakdedyrsbekæmpelse er et nyt firma med Bjarne Larsen i front.
Her tilbydes bekæmpelse af skadedyr af enhver art.

Orupgaard Gods har netop udvidet godsets aktiviteter med en 'skadedyrsbekæmpelsesafdeling. ...
Læs hele artiklen hér som PDF fil >>

Pressen skriver om Skadedyrsbekæmpelse

Folketidende d. 18. juni 2010
Orupgaard Gods Ind i skadedyrsbekæmpelsen og ansætter DK's eneste batman.
For landbruget i dag gælder det om at finde nicher eller alternative måder at drive forretning på ved siden af det traditionelle landbrug.Det gælder store såvel som små landbrug.

Orupgaard Gods er ingen undtagelse. Foruden de 1.200 hektar jord, hønseriet,udlejningen af ejedomme med videre, har godsejerThomas Højgaard nu kastet sig over skadedyrsbekæmpelse i firmaet Orupgaard skadedyrsbekæmpelse, hvor han har ansat Bjarne Larsen, der i mange år har drevet eget firma indenfor området.

Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse

Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse eksporterer sin viden om fordrivelse af Flagermus til Norden.  Allerede nu er lykkelige Svenskere skrevet op til fordrivelse af Fladdermoes/ Flagermus til år 2011 - se www.fladdermoss.se

 
Opfølgning meget snart!